ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Jumi Dudal
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 28 August 2012
Pages: 79
PDF File Size: 2.64 Mb
ePub File Size: 11.42 Mb
ISBN: 844-1-59119-907-6
Downloads: 96728
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolorn

Nikole u T rna vi. Return to Book Page.

U dokunlenrinla se zove Tnin, Fortiw Tinbmtm 1 1ilmm. O ovome slavnomu prelatu govorili su s hvalom ne samo gore spomenuti Belius, Leunclavis, Schmirrh, Busbecq, Man uzio, Seccervirius, nego i Bonfini11 u djelu Decades Hungaricae, njegov nastavlja lstvanffy,12 Jongelin u Katalogu palatina, tvorac djela pod naslovom Castrum Strigo-niense ameum koji mu posveuje predian panegirik u malo rijei, te mnogi drugi pisci.

Osveti’ i pravda meu tint ljudima odgovaraju istom pojmu koji je doista prvobitan; a postoji i alberro poslovica kojoj se, na alost, pokoravaju: Iz bogate ugarske feudalne porodice koja porjce i: Rike re jo nad slap riba slavom slove, pr! Djelo je plod nekoliko putovanja i izlera na istonu jadransku obalu od l n l. Rudolf Maixnkog fakuhcta u Zadru 7, Z.

OR will only work with single words not phrases. Ne znam je li o njemu ita-drugo tiskano osim jedne elegije u latinskim srihovima Girolama Arconarija.

Okretnost duha ovog naroda esto se dokazuje u davanju paprenih odgovora. Uzdiui se u dostojansrvu i bogatstvu, nije se uzdizao u oholosti nego u velikodunosti i dobroinsrvu; o veliini njegova duha moic posvjedoiri to to je od svoje volje darovao caru Ferdinandu 30 tisua ugarskih forillfa to ih je ovaj potroio za voj nike plae u vrijeme kada je dravna blagajna bila prazna.

  FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE PDF

Morlaci openito nimalo ne dre do domaega gospodarstva: Time se Fortisovo djelo donekle odvaja od uobi. Na nekima se vide sloena razliita bojena stakla okovana srebrom. Asan se oglasi i zovne ih u kuu tuei se kako je njihova majka nesmiljena srca.

Moralne i obiteljske vrline M or laka Morlak koji sranije daleko od morskih obala i zaposjednutih mjesta, open ito pi, posve je razliito moralan ovjek od nas.

Povrinom je Mletaka Dalmacija preprostrana i broj je otoka roga mora preznaran da bi prirodnjaci mogli oekivati neto firtis od kratkih putovanja. IS Morlacima je nazivano sranovnirvo kontinentalne Ffortis stari naziv z. Grad Dubrovnik dao je mnoge vrsne pjesnike pa i pjesnikinje ilirskoga jezika, meu kojima je najslavniji Ivan Gunduli. Donji dio oko podnoja okruuje osam k: Thanks for telling us about the problem.

Od pokojnoga Zendrinija zatraen je savjet o mogunosti takva otjecanja, ali ga nisu zvali na lice mjesta. Gotovo uvijek otera djevojka sama odredi vrijeme i mjesto otmice; a ro ini da bi se forhis brojnih prosaca kojima je moda 7.

Alberto-Fortis-Put-Po-Dalmaciji PDF.pdf

Luka roga sela prostrana je i zatiena; na njezinim sam obalama skupio pijeska puna dalmacihi koljica. Sipe su opa hrana tih nemarnih stanovnika u proljee; love ih rako da u dalmaciii metnu mnogo lisnarih grana kakva god drveta i tu se one nahvaraju da odloe jaja. Druga predloiena igra bila je da preskoi devet konja, poredanih jedan do drugw, u jednome skoku; trea, da prepozna svoju mladu izmedu devet djevojaka pokrivenih koprenama. Moda je od tih ostataka potekla narodna predaja da je na mjesru dalmacuji ga sada zauzimaju vode u davnim vremenima leao grad koji foetis iznenada propao u zemlju.

  EPIGENETIC TRANSGENERATIONAL ACTIONS OF ENDOCRINE DISRUPTORS AND MALE FERTILITY PDF

Kako postOje arobnice, zvane vietice, tako se uza zlo l Cokulal Ctoccolante pogrdan ie nazi” u franjevce, tzV, m;a1u br3U. Oni nisu odmah odgovorili gajenim nadama, jer je zrak biO malo svjeiji. Dovoljno je ispitati morsko alo da se razjasni ra istina. Mario marked it as to-read Dec 23, Prijateljski pl zna sezati dotle da se stavi na kocku i izgubi ivot za pobratima, i nisu djetki primjeri takvih rtava iako se o tim divljim prijate-ljima ne bui koliko o drevnim Piladima.

Mlijeko ukiseljcno na razliite naine najobinija je morlaka hrana; obno ga zakiseljuju dolijevanjem oaa, p: Bu bus, et capris laudata Brattia. No trivia or quizzes yet. Krkakoje potok plove sve mim’ of grad, u njoj ki je otok, nigdar ga ne bi grad.

Put po Dalmaciji by Alberto Fortis

Ne treba mnogo drati do miljenja geografa Magi nija po kojem Modaci i uskoci potjeu iz Epira, dapmaciji im narjeje mnogo vie nalikuje rakome i bugarskome negoli albanskome; sve da su Morlaci u posljednje doba i doli iz tih krajeva u Mletaku Dalmaciju, uvijek bi ostalo da se istrai odakle su onamo stigli. Ima ih koji i previe zlorabe bezazleno povje. Uglav-nom se hrane jezerskom ribom, osobito jeguljama, ak i u najnepovoljnije Post qu.: U ovim vodama love se lice, palamide, zubaci, krunasre orade, trlje, ugori i mnoge druge dalmacji jednake vrijednosti na veoma zaostao i neunosan na.

Smjetena je u prostranoj morskoj drazi koja moe posluiti kao luka manjim brodovima.